Skip to main content

Disclaimer

IJsclub “Bergum”
IJsclub “Bergum” is opgericht in het jaar 1870 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, de KNSB (KNSB.nl). Via de KNSB zijn we eveneens aangesloten bij het Gewest Friesland van de KNSB (knsbfriesland.nl).

IJsclub “Bergum” staat ingeschreven onder nummer 1010 bij de KNSB.

Inhoud
De door IJsclub “Bergum” verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. IJsclub “Bergum” kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. IJsclub “Bergum” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder mondelinge toestemming van de IJsclub “Bergum”, bij monde van het Dagelijks Bestuur. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.