Skip to main content

Ere-Leden

Dhr. H. Veenstra, in de functie van bestuurslid. Werd benoemd tot honorair lid (toenmalige titel voor erelid) d.d. 25.11.1879.

Dhr. T.G. van der Meulen (Tsjibbe Gearts), in de functie van bestuurslid en begenadigd toespreker bij prijsuitdelingen na wedstrijden. Medegedeeld aan de leden d.d. 25.12.1895 (Tweede kerstdag! Tijdens de feestavond ter viering van het 25-jarig jubileum). De officiële benoeming was op de ledenvergadering van 17.11.1895. † 16.03.1906

Dhr. F.J. van der Veen, in de functie van voorzitter. Benoemd d.d. 05.12.1918.

Dhr. G. Hoekstra. Benoemd d.d. 20.11.1929.

Dhr. E.E. Zijlstra (Egbert Eelkes). Benoemd in 1954.

Mevr. J. Navis – van der Mey, dhr. J. Dekker (Jan) in de functie van voorzitter (van 1938 – 1967) en dhr. R. Dalstra (Rempt, † maart 1983). Allen benoemd in 1967.

Dhr. B. Tiemersma (Binne), in de functie van penningmeester. Benoemd in 1984. Hij werd door de Bond van IJsclubs Gewest Friesland van de KNSB ook benoemd tot Lid van Verdienste van de schaatsbond. † 16.01.2004

Dhr. J. Galema (Jan), in de functie van vice-penningmeester. † 10.08.2006

Dhr. P. Dalstra (Piet), in de functie van secretaris en voorzitter. Benoemd in 1995. † 11.03.2017 op 85-jarige leeftijd.

Dhr. L. Bijlsma (Ludzer), in de functie van vice-secretaris en baanomroeper. † 19.07.2021 op 91-jarige leeftijd.

Dhr. C. van den Adel (Cor), in de functie van ijsmeester en verzorging inkoop materialen. Benoemd d.d. 29.11.2002 na 35 jaar bestuurslidmaatschap. † 23.07.2021 op 93-jarige leeftijd.

Dhr. K. Dijkstra (Kees), in de functie van vice-penningmeester en p.r. functionaris. Benoemd d.d. 26.11.2010, na 27 jaar bestuurslidmaatschap.

Dhr. L. Koopman (Lucas), in de functie van waterbeheerder en verzorging catering. Benoemd d.d. 30.11.2012, na 29 jaar bestuurslidmaatschap.