Skip to main content

Privacyverklaring

Door IJslub Bergum is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding: Lidmaatschap
Persoonsgegevens: NAWTE+geboortedatum
Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website);
Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
Verwerking door wie: Afdeling ledenadministratie en afdeling communicatie;
Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beèˆindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:
Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Alleen de ledenadministrateur en de penningmeester beschikken over het Excel programma met het ledenbestand
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Aldus verklaard door:
Naam vereniging: IJsclub Bergum
Naam persoon: J.W. Scherjon
Plaats: Burgum
Datum: 20-03-2018

AVG-verklaring