Skip to main content

Nieuws

Inning contributie seizoen 2023-2024

Dinsdag 3 oktober jl. heeft de ABN onze batch, door de ledenadministrateur opgemaakt, uitgevoerd teneinde de contributie van de leden die via automatische incasso betalen te kunnen innen. Zoals verwacht ging dit niet helemaal vlekkeloos. Van enkele leden slagen we er jaarlijks maar niet in om rechtstreeks te incasseren, ondanks dat de ingevoerde gegevens op precies dezelfde wijze zijn ingevoerd als bij alle andere leden. De ABN geeft diverse redenen aan, dat er niet geincasseerd kan worden. Maar uit contact met de betreffende leden blijkt, dat al hun gegevens gewoon kloppen en het saldo gewoon voldoende was. De bank blijft ons telkens weer verrassen.
Van te voren kunnen we deze leden eigenlijk alvast wel een brief sturen, om zelf het bedrag over te maken. De leden waarvan we niet konden afschrijven, hebben inmiddels een brief van de ledenadministrateur ontvangen. Zij dienen zelf het gewenste bedrag over te maken, hiervan zijn nu nog twee leden over die tot 1 november de kans krijgen om te betalen zonder dat hun lidmaatschap vervalt. Eén lid heeft het bedrag gestorneerd, hierdoor vervalt het lidmaatschap van de ijsclub.
Ook de leden die nog steeds op de ouderwetse manier betalen zijn benaderd om zelf het contributiebedrag over te maken. Van deze dertien leden heeft er eentje nog niet gereageerd.
  • Aangemaakt op .