Skip to main content

Nieuws

Drie bestuursleden niet herkiesbaar en nemen afscheid.

Tijdens de 154e ledenvergadering op vrijdag 24 november 2023 hebben drie bestuursleden afscheid genomen. Bij de bestuursverkiezing stelden zij zich niet herkiesbaar en traden reglementair af. Alle drie werden door de voorzitter in het zonnetje gezet en ontvingen uit handen van hem een bloemetje voor de vrouw en een fles wijn en/of beerenburg.

Rintje Noppert (rechts op de foto) is ingetreden op 30 november 2018 en zat dus 5 jaar in het bestuur. Rintje is als voorzitter en aanjager van de Stichting Wetter- en Willepark, met daarin opgenomen de huidige multifunctionele ijsbaan, in 2018 toegetreden tot het bestuur. Via de Stichting en fondsenwerving heeft hij er mede voor gezorgd dat we onze hedendaagse ijsbaan voor vele doeleinden kunnen gebruiken.

Auke de Boer (de deugd staat in het midden) is ingetreden op 25 november 2011 en zat 12 jaar in het bestuur. Auke was mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de machines om de baan sneeuwvrij te houden. Altijd als er ijs was, heeft hij met volle overgave de baan geveegd, daarnaast was hij er ook bij als er iets aan de baan of het clubgebouw moest gebeuren. 

Johannes Paulusma (links op de foto) is op voorspraak van erelid Kees Dijkstra ingetreden op 25 november 2005 en heeft 18 jaar een bestuursfunctie vervuld. Het bestuur heeft op de bestuursvergadering van 21 november 2005 kennis gemaakt met Johannes en op de ledenvergadering werd hij meteen benoemd tot voorzitter van de ijsclub. In die hoedanigheid heeft hij zich vooral ingezet om een website voor de ijsclub te ontwikkelen, begin 2010 ging www.ijsclubbergum.nl in de lucht en Johannes vulde de website met Nieuws, Geschiedenis en het bijhouden van de bestuurs- en ledeninfo en de Ereleden en Leden van verdienste. Het binnenhalen van vergoedingen voor het maaien en onderhoud van de, oude, ijsbaan was ook een speerpunt. Op de NAM, verantwoordelijk voor de bodemdaling in Burgum door de gaswinning en de gemeente werden de kosten tenslotte verhaald. Tevens was hij de aanjager van de automatische incasso, samen met de toenmalige penningmeester Koos Scherjon. Het heeft heel wat voeten en zweetdruppels in de aarde gehad om de contributie van de ouderwetse manier, contributie ophalen langs de deur, om te zetten naar automatische incasso. Op een enkeling na is dit volledig gelukt. Johannes is tot november 2016 voorzitter geweest en gaf na elf jaar, om persoonlijke redenen, de voorzittershamer uit handen. In zijn periode als voorzitter besteedde hij ook al veel tijd en energie aan de ledenadministratie en die bestuursfunctie nam hij toen volledig op zich. Vele lidmaatschapskaarten zijn door zijn handen gegaan. Voor dit alles nogmaals hartelijk dank.

Afscheid Johannes Paulusma, Auke de Boer en Rintje Noppert.

  • Aangemaakt op .